۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
درباره دفتر پذیرش دانشجویان خارجی

1-پذيرش اتباع غير ايراني

كاركرد آموزش درعصر حاضر از انتقال دانش و تجربيات نسلي به نسل ديگر فراتر رفته و افزون بر‌آن، نقش و جايگاه پايدار و اثر گذار آن در فرهنگ و ارتباطات برون مرزي در روابط دولت ها و در تعامل فرهنگي و ارتباطات پايدار ملل و اقوام كاركردي راهبردي يافته است. براين اساس دانشگاه اصفهان؛ به منظور گسترش زبان و ادبيات فارسي، تقويت و توسعه مبادلات فرهنگي و تاثير گذار در جذببيشتر نخبگان، انديشمندان و كارشناسان ساير كشورها، معرفي دانشگاه به عنوان يكي از مراكز آموزش عالي كشور در مجامع بين المللي، گسترش روابط علمي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر جهان، فراهم نمودن بستر مناسب براي معرفي دستاوردها، نشر و توسعه فرهنگ غني ايراني اسلامي، حمايت از جوانان مستعد كشورهاي اسلامي و تربيت نيروهاي متخصص براي خود كفايي علمي آنان اقدام به جذب و پذيرش و جذب متقاضيان غير ايراني بصورت بورسيه و غير بورسيه مي نمايد.

دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت آموزشي، دفتر پذيرش دانشجويان بين المللي 
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932297-031
Powered by DorsaPortal