۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي
درباره دفتر پذیرش دانشجویان خارجی

1-پذیرش اتباع غیر ایرانی

کارکرد آموزش درعصر حاضر از انتقال دانش و تجربیات نسلی به نسل دیگر فراتر رفته و افزون بر‌آن، نقش و جایگاه پایدار و اثر گذار آن در فرهنگ و ارتباطات برون مرزی در روابط دولت ها و در تعامل فرهنگی و ارتباطات پایدار ملل و اقوام کارکردی راهبردی یافته است. براین اساس دانشگاه اصفهان؛ به منظور گسترش زبان و ادبیات فارسی، تقویت و توسعه مبادلات فرهنگی و تاثیر گذار در جذببیشتر نخبگان، اندیشمندان و کارشناسان سایر کشورها، معرفی دانشگاه به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی کشور در مجامع بین المللی، گسترش روابط علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر جهان، فراهم نمودن بستر مناسب برای معرفی دستاوردها، نشر و توسعه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی، حمایت از جوانان مستعد کشورهای اسلامی و تربیت نیروهای متخصص برای خود کفایی علمی آنان اقدام به جذب و پذیرش و جذب متقاضیان غیر ایرانی بصورت بورسیه و غیر بورسیه می نماید.

دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت آموزشی، دفتر پذیرش دانشجویان بین المللی 
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932297-031
Powered by DorsaPortal