۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
درباره دفتر پذیرش دانشجویان خارجی

1-پذيرش اتباع غير ايراني

كاركرد آموزش درعصر حاضر از انتقال دانش و تجربيات نسلي به نسل ديگر فراتر رفته و افزون بر‌آن، نقش و جايگاه پايدار و اثر گذار آن در فرهنگ و ارتباطات برون مرزي در روابط دولت ها و در تعامل فرهنگي و ارتباطات پايدار ملل و اقوام كاركردي راهبردي يافته است. براين اساس دانشگاه اصفهان؛ به منظور گسترش زبان و ادبيات فارسي، تقويت و توسعه مبادلات فرهنگي و تاثير گذار در جذببيشتر نخبگان، انديشمندان و كارشناسان ساير كشورها، معرفي دانشگاه به عنوان يكي از مراكز آموزش عالي كشور در مجامع بين المللي، گسترش روابط علمي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر جهان، فراهم نمودن بستر مناسب براي معرفي دستاوردها، نشر و توسعه فرهنگ غني ايراني اسلامي، حمايت از جوانان مستعد كشورهاي اسلامي و تربيت نيروهاي متخصص براي خود كفايي علمي آنان اقدام به جذب و پذيرش و جذب متقاضيان غير ايراني بصورت بورسيه و غير بورسيه مي نمايد.

2-پذيرش دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج كشور
به منظور بازگشت دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور كه با مشكلات مختلف مواجه شده اند و به منظور جلوگيري از خروج ارز از كشور، دانشگاه اصفهان اقدام به پذيرش و انتقال دانشجويان ايراني واجد شرايط شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي معتبر دنيا مي نمايد.
اين دانشجويان به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف-دانشجوي ايراني شاغل به تحصيل در خارج كشور:
به دانشجوي ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور گفته مي شود كه به دلايلي متقاضي انتقال و ادامه تحصيل در دانشگاه هاي داخل كشور مي شود و هزينه هاي آموزشي و غير آموزشي خود را بر اساس شرايط اعلام شده از سوي دانشگاه شخصا" پرداخت مي نمايد.
ب- مامور:
به كارمند رسمي دولت، عضو هيات علمي و دانشجوي بورسيه كه از طرف وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، سازمان هاي مستقل دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي مربوط؛ با حكم رسمي كه به ترتيب جهت ماموريت محوله، فرصت مطالعاتي و تحصيل به خارج از كشور اعزام شده است، مامور گفته مي شود.

3-پذيرش متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور
در راستاي نيل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمي كشور و بهره گيري از ذخائر علمي متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور، دانشگاه اصفهان با همكاري بنياد ملي نخبگان و دفتر امور بين‌الملل معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اقدام به تأسيس پايگاه تخصصي همكاري با متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور نموده است. اين طرح به منظور انتقال دانش، تجربه و ايده هاي فناورانه به كشور با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، بنياد ملي نخبگان‌ و مراكز پژوهشي برگزيده كشور (پايگاه‌هاي تخصصي همكار) در حوزه‌هاي منتخب اجرا مي‌گردد تا در قالب حمايت از انجام دوره هاي علمي و تحقيقاتي همچون پسا دكتري، فرصت مطالعاتي، برگزاري سخنراني ها و كارگاه هاي تخصصي و ... به ارتباط موثر با متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور مي پردازد.

آشنایی با ایران
آشنایی با اصفهان
Powered by DorsaPortal